Jastrzębska Spółka Węglowa od 2020 roku wprowadza karty płatnicze zamiast papierowych bonów żywnościowych. Pracodawca potrzebował „zaledwie” półtorej roku (Z.Z. „Jedność” jako pierwszy związek w JSW skierował do Zarządu JSW dnia 20.04.2018 r. pismo dotyczące wprowadzenia tych kart) na wprowadzenie tego bardzo wygodnego dla pracowników rozwiązania. Warto również podkreślić, iż wprowadzenie kart płatniczych było jednym z głównych postulatów bezprawnie zwolnionego z pracy – kandydata na stanowisko członka zarządu JSW z wyboru załogi – Marka Sękowskiego! Karty płatnicze zamiast bonów udało się wprowadzić szybciej w Polskiej Grupie Górniczej a nawet w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

            Pracodawca rozpoczął negocjacje z przyszłym dostawcą kart – PKO BP. Umowa zawarta między JSW S.A. a PKO BP dotyczyć będzie: wydawania, używania i obsługi kart debetowych typu przedpłaconego – personalizowanych. Aby PKO BP mogło przygotować te karty, niezbędne jest przekazanie danych osobowych poszczególnych pracowników do banku. W związku z powyższym, każdy z pracowników uprawniony do otrzymywania posiłków profilaktycznych powinien wypełnić oświadczenie uprawniające JSW do przekazania danych osobowych PKO BP oraz administrowania tymi danymi (link do oświadczenia znajduje się poniżej artykułu). Przed podpisaniem wyżej wymienionego oświadczenia, należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP.

            Wnioski można pobierać u planistek oddziału. U planistek oddziałowych również składamy wypełnione i podpisane wnioski. W przypadku wątpliwości oraz pytań, zachęcamy do kontaktowania się z Działem Socjalnym lub siedzibami Z.Z. „Jedność”.

Oświadczenie – link.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – link.

Jedność App

FREE
VIEW