INFORMACJA W SPRAWIE 8 GODZIN NA DOLE PO STRAJKU W 2015

Informujemy że zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądów wydłużenie czasu pracy do 8 godzin na dole  po strajku w 2015, oraz podziały na powierzchni przed zjazdem w okresie do 1 Października 2015 były bezprawne i w związku z tym należy Wam się z tego tytułu wynagrodzenie.

Związek Zawodowy Jedność występuje w imieniu swoich członków w powyższej sprawie do Sądu Pracy i tak jak to miało miejsce ostatnim razem, członkowie związku nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcą odzyskać należne wynagrodzenie za powyższe wymienione nadgodziny do siedzib związku na każdej kopalni JSW SA.

Poniżej prezentujemy wyrok Sądu Pracy w Pszczynie w tej sprawie

cci20161104 cci20161104_0001 cci20161104_0002

PLAN IMPREZ INTEGRACYJNYCH NA 2017r.

Odsetki od Nagrody Barbórkowej za 2015 rok.

Informujemy że w dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy otrzymają odsetki za niewypłacenie w terminie w pełnej wysokości Nagrody Barbórkowej w 2015 […]