Odsetki od Nagrody Barbórkowej za 2015 rok.

Informujemy że w dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy otrzymają odsetki za niewypłacenie w terminie w pełnej wysokości Nagrody Barbórkowej w 2015 (II rata w marcu 2015), wypłata tych odsetek jest wynikiem wygranych spraw sądowych jakie „Jedność” wytoczyła w imieniu swoich członków przeciwko Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, ponadto informujemy że w przypadku wypłacenia Nagrody Barbórkowej w 2016 na raty wbrew wyrokom sądowym, które jednoznacznie wskazują że takie działania są bezprawne, ponownie wystąpimy na drogę sądową oraz skierujemy stosowne zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd JSW SA do prokuratury w Jastrzębiu Zdroju.

Tym samym informujemy że obecnie prowadzimy zapisy osób, które chcą odzyskać należne wynagrodzenie z tytułu nadgodzin za bezprawnie wydłużony czas pracy na dole po strajku w 2015 oraz za podziały na powierzchni przed 01.10.2015, które powinny być zaliczane do czasu pracy. 

W tej sprawie zapraszamy do wszystkich siedzib Związku Zawodowego „Jedność” na każdej kopalni JSW SA, gdzie również otrzymacie wszystkie niezbędne informacje.

W JEDNOŚCI SIŁA 

Ponadto informujemy że wypłata odsetek od II raty Nagrody Barbórkowej za 2015 oraz wypłata w dniu 28.02.2016 zaległego węgla w wysokości 0,84 t. za 2015 rok, jest również wypełnieniem pkt 3 sporu zbiorowego, który powstał z naszej inicjatywy w dniu 27.01.2016 i trwa nadal. Wszystkie te działania pokazują naszą skuteczność, a co za tym idzie pokazuje że warto nam zaufać, dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich do wstąpienia w szeregi Związku Zawodowego „Jedność”, bowiem prawdziwą siłą związku są jego członkowie.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 

Poniżej przypominamy treść sporu zbiorowego z dnia 27.01.2016

pisma-spor-3_1

Może Ci się również spodoba