Zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego – Stanowisko Z.Z. Jedność

W związku z tym, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu 17 stycznia przesłał projekt zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Zarządu odpowiedź w formie stanowiska.

Głównymi elementami naszego stanowiska jest:

Przywrócenie dofinansowywania w pełnej wysokości dla dzieci w wieku od 2-5 lat korzystających z koloni, obozów czy też turnusów rehabilitacyjnych. Dla przypomnienia, dofinansowanie to zostało ograniczone do 50% w latach ubiegłych, również decyzją Zarządu za zgodą tzw. reprezentatywnych organizacji związkowych.

Podwyższenia wysokości świadczenia nazywanego potocznie „Wczasy pod Gruszą”

Podwyższenia maksymalnej wysokości zapomóg jednorazowych z 1000 zł na 2000 zł

Oraz usunięcia z regulaminu możliwości dofinansowywania imprez związkowych( zgodnie z wolą pracowników wyrażoną w referendach w 2015 roku), w proponowanych zmianach Zarząd nie dość, że jeszcze bardziej zwiększa możliwości dofinansowywania imprez związkowych to jeszcze idąc dalej, dołożono treść § 24 ust 5, gdzie znosi się wymóg tworzenia list imiennych pracowników przy organizacji festynów, czy imprez masowych, gdzie jak widać Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nie wyciągnął żadnych wniosków ze zdarzenia jakie miało miejsce również w KWK Pniówek, dla przypomnienia, w końcówce roku  2018 pracownik (przedstawiciel organizacji związkowej) w celu uzyskania nienależnego dofinansowania przedstawił wniosek o dofinansowanie imprezy zawierający podrobione podpisy pracowników.  W naszej ocenie znoszenie obowiązku tworzenia list imiennych pracowników, jest wyjściem naprzeciw właśnie takim procederom, aby nie narażać przedstawicieli organizacji związkowych na odpowiedzialność karną za podrabianie podpisów , kiedy będą chcieli uzyskać nienależne dofinansowanie ze środków funduszu socjalnego.

Całość stanowiska poniżej.

Karty za flapsy – informacja

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą kart płatniczych, które zostaną wprowadzone zamiast papierowych bonów za posiłki profilaktyczne, informacje zawarte poniżej zostały przedstawione […]

Pismo Prokuratury w Sprawie JSW S.A.