Zawody Wędkarskie 28.08.2021 – Zapisy

Zawody wędkarskie

Regulamin zawodów gruntowych 28.08.2021

I. SPRAWY OGÓLNE:

·         Zawody gruntowe  trwają od soboty od godz. 7:30  do godz. 17:30– 10 godzin.

·         w zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 30,00 zł, płatna przy zapisie od zawodnika i 30 zł osoba towarzysząca która nie łowi

·         dopuszcza się możliwość przebywania na stanowiskach osób trzecich (np. trener, osoba towarzysząca);

·         osoby towarzyszące zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 30,00 zł.,

·         dojazd na łowisko będzie oznakowany stosownymi tablicami     możliwy będzie dojazd samochodami na poszczególne stanowiska wędkarskie (nie na wszystkie),

·         organizator zapewnia  trzy gorące posiłki w trakcie trwania zawodów oraz napoje

·         zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do przechowywania ryb w stanie żywym,

·         zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów oraz po ich skończeniu zobowiązani są do posprzątania stanowiska wędkarskiego,

·         organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt oraz straty wynikłe w czasie zawodów wędkarskich,

·         w razie stwierdzenia złamania regulaminu, tylko organizatorzy i sędziowie mają prawo do prowadzenia dochodzenia,

·         w razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń ,organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania. W przypadku burzy każdy zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia stanowiska i znalezienia bezpiecznego miejsca,

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Zawody rozegrane zostaną na stawie Karaś

2. Dozwolone jest łowienie na dwie wędki przez zawodnika metodą gruntową z wykluczeniem metody  spinningowej i spławikowej.                

 3. Dopuszcza się stosowanie drgającej szczytówki lub innych sygnalizatorów z wyjątkiem spławika

4. Zawodnik łowi  wędką wyposażoną w koszyczek zanętowy, sprężynę lub ciężarek

5. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

6. Klasyfikacja i Punktacja: 1 deko – 1 punkt.

7. Nęcenie oraz wędkowanie odbywa się z brzegu na wyznaczonym stanowisku.

8. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu mechanicznego do  wywożenia zanęt i przynęt wędkarskich oraz zabrania się używania markerów, bojek, kul wodnych itp.  Nęcenie dozwolone jest jedynie za pomocą koszyków zanętowych, ręki i procy.

9. Wędka musi musi posiadać kołowrotek i przelotki

10. Zawodnik może używać tylko przynęt/zanęt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
11. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik losuje swoje stanowisko którego nie może zmienić bez     zgody sędziego głównego zawodów.

12. Stanowiska powinny być ustawione w równych odległościach od siebie (jeśli łowisko na to pozwala).

13. Stanowiska powinny być tak wybierane by nie utrudniały wędkowania.

14 Osoby towarzyszące mogą pomagać przy podbieraniu dużych ryb ze względu na ich bezpieczeństwo.

15. Złowione ryby każdy zawodnik przechowuje indywidualnie (konkurs na największą rybę).

16. Zawody rozgrywane są zawsze na żywej rybie (po zakończeniu zawodów lub w przypadku większych ryb w ich trakcie) wszystkie ryby muszą być wypuszczone do wody. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach. Do połowu nie zalicza się ryby, która została złowiona po sygnale kończącym turę zawodów,

17. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może      zostać nie zaliczona.

18. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada, może ten fakt  zgłosić sędziemu ale nie musi.

19. Zawodnik w czasie zawodów łowi i nęci w obrębie swojego stanowiska.

20. Wygrywa ten zawodnik, która otrzyma największą ilość punktów

21. Nagroda specjalna za największą wyłowioną rybę na zawodach.

III. ZANĘTY I PRZYNĘTY:

Dozwolone jest stosowanie zanęt do 3kg suchej i przynęt roślinnych i zwierzęcych dowolnie barwionych i nasyconych substancjami zapachowymi.

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW:

   6:00 6:15            –           zbiórka i zgłoszenie zawodników

6:20-6:30           –           otwarcie zawodów, losowanie, (kolejność,losowania zgodnie.ze     zgłoszeniem na zawody),

  6:35 – 7:00    dojście do stanowiska i wejście na wylosowane stanowiska wędkarskie,

  7:00-7:15 śniadanie (kwaśnica)     przygotowanie do zawodów,

  7:20– 7:30      –   I sygnał nęcenie,

  7:30 do 17:30      -zawody oraz ,przerwa na obiad 13:30

  17:30-18:00          ważenie ryb, podliczanie wyników,

  18:00 –  18:20      ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych  wędkarzy w  oraz nagrody specjalnej za największą rybę.

 18:30 Bigos

V. OBOWIĄZUJĄCE SYGNAŁY:

·         – pierwszy sygnał – nęcenie /10 minut przed zawodami/,

·         – drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów,

·         – trzeci sygnał – 10 minut do zakończenia zawodów,

·         – czwarty sygnał – zakończenie zawodów,

·         – podwójny ciągły sygnał – przerwanie zawodów,(obiad lub inne okolicznośći)

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

·         – I, II, III  – puchary,  oraz nagrody rzeczowe (wartość wszystkich nagród uzależniona od liczby uczestników)

·         – nagroda,  oraz statuetka za największą rybę zawodów.

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ODWOŁAWCZA:

·         – zawody prowadzi sędzia główny Przewodniczący Przemysław Bury

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wyjaśnione będą na odprawie przed rozpoczęciem zawodów wędkarskich

VIII: DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA:

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

·         – zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania lub gruntowania,

·         – nęcenie ryb przed sygnałem „nęcenie”,

·         – używanie wędki lub siatki niezgodnej z przepisami,

·         – nęcenie zanętą ciężką po sygnale „wolno łowić” (po jednej uwadze sędziego),

·         – łowienie na sąsiednim stanowisku (po jednej uwadze sędziego),

·         – używanie echosond podczas trwania zawodów,

·         – używane przynęt pęczkowanych i przyklejanych do haczyka

·         – używania przynęt sztucznych,

·         – przedłożenie ryby objętej okresem ochronnym,

·         – nie przestrzeganie ustaleń podjętych w czasie odprawy,

·         – nie sportowe i nie etyczne zachowanie się do współzawodników lub sędziego (po jednej uwadze sędziego),

·         – za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie ryb od innych zawodników)

Zawodnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje zwrotu wpisowego.

Połamania kija
oraz taaaakiej ryby życzą organizatorzy

Do zobaczenia na łowisku.

SPŁYW KAJAKOWY 10-12.09.2021r

Już od poniedziałku (12.07.2021) rozpoczynamy zapisy na Spływ Kajakowy ze Związkiem Zawodowym „Jedność”, który odbędzie się w dniach 10-12 września. […]

Barbórka 2019

Cena za zgodę na likwidację górnictwa ?

W dniu wczorajszym Radio Zet w artykule „Potrójna pensja i hojne dodatki. Oto przywileje dla związkowców„ przekazało informację, z której […]