W dniu 16.03.2023 Walne Zebranie Akcjonariuszy JSW S.A. wyraziło zgodę, na jak to ładnie nazwano „pozyskanie finansowania dłużnego” przez spółkę. To oczywiście nic innego jak tylko branie kredytów przez JSW pod zastaw majątku spółki i to w czasie kiedy firma osiąga miliardowe zyski. Jaki jest cel takiego postępowania-nie wiemy, lecz jak pokazuje historia JSW, to nie zawsze się dobrze kończy.


Oczywiście zaraz znajdą się głosy, że „odpowiedzialni obrońcy strudzonej załogi” tzw. reprezentatywne organizacje związkowe stanowczo się temu sprzeciwili, ale czy na pewno ?


Owszem kilka dni temu opublikowali swój sprzeciw wobec zadłużania spółki, z tym tylko, że całym złem obarczyli jednego z wiceprezesów zapominając, że obecnie Zarząd spółki składa się z 6 osób, a decyzje są podejmowane kolegialnie przez głosowanie, to jakim cudem jeden wiceprezes przegłosował 5 pozostałych, coś tu się nie klei.

Kolejnym faktem potwierdzającym pozoracje działań ze strony liderów tych organizacji związkowych jest Uchwała nr 78/XI/23 Rady Nadzorczej Spółki będąca załącznikiem do WZA zwołanego na dzień 16.03.2023 gdzie jednogłośnie rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący planowanego pozyskania finansowania dłużnego. Przypomnijmy, że w radzie tej zasiada 4 członków z wyboru załogi i wszyscy bez wyjątku poparli ten wniosek, bowiem na 9 członków rady, za wnioskiem było 9, a przeciw 0 (słownie: zero).


Podsumowując, powyższe można wysnuć wnioski, że liderom tzw. reprezentatywnych związków zawodowych tak naprawdę nie zależało na zablokowaniu zadłużania spółki. Po prostu chciano przy tej okazji upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, z jednej strony prowadzić dalej swoje wojny personalne, uderzyć oraz ubrać w całość zadłużenia jednego z wiceprezesów a z drugiej strony zrobić teatrzyk medialny, aby pokazać załodze, że walczą o dobro spółki i przyszłość portfeli pracowniczych, tylko czy ktoś w to jeszcze wierzy ? Ciekawi nas też to co powiedzą, jak w wyniku tych działań spółka popadnie w tarapaty finanasowe. Czy wtedy też sięgną do kieszeń pracowników podpisując porozumienia wzorem 2015 roku?


Jeśli nadal jednak uważają, że za zgodą na zadłużenie spółki stoi tylko jeden z wiceprezesów to niech przedstawią uchwałę Zarządu JSW, gdzie jeden z wiceprezesów przegłosowuje pozostałych, choć w naszej ocenie uchwała zarządu raczej będzie wyglądać tak jak uchwała rady nadzorczej, czyli jednomyślność popierająca pomysł zadłużania lub jak kto woli pozyskania finansowania dłużnego przez spółkę.

Jedność App

FREE
VIEW