Apel do pracowników JSW

W związku z powołaniem przez tzw. „reprezentatywne” organizacje związkowe Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w JSW SA apelujemy do Wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA aby podchodzili do informacji przekazywanych przez liderów betonu związkowego oraz ich popleczników z dużym dystansem.


Rzekomym pretekstem do wywołania niepokojów społecznych (w tym strajku) są kończące się w lipcu gwarancje zatrudnienia. Jednak czy to jest prawdziwy powód? Naszym zdaniem NIE !!!
To jest kolejna wojna personalna, w którą próbuje się Was wciągnąć. Tu nie chodzi o gwarancje zatrudnienia dla Was, tylko gwarancje bezpieczeństwa ich układów i zarządzania spółką z tylnego siedzenia. Żadną tajemnicą dla Was nie jest, kto w ostatnich latach podejmował decyzje w tej spółce! Zresztą nawet się z tym nie kryli. Wystarczy, że spojrzycie na swoje karty flapsowe, to zobaczycie czyje loga się tam znajdują.


W ubiegłym tygodniu otrzymaliście od obecnej Pani Prezes list, w którym deklaruje gwarancje zatrudnienia. Dla nas nie było to żadnym zaskoczeniem, ponieważ już pojawiają się opinie ekspertów, że w przemyśle wydobywczym, opartym na węglu koksowym (czyli JSW) gwarancje zatrudnienia są niezbędne. Zawód górnika przestał być już atrakcyjnym zarobkowo, a danie gwarancji zatrudnienia pozwoli na zatrzymanie załogi o wysokim doświadczeniu.


Więc jeśli reprezentatywne organizacje związkowe poprzez swoje zakorzenione uprzedzenia nie są wstanie podpisać tych gwarancji, to my bardzo chętnie Was reprezentując, złożymy swoje podpisy pod porozumieniem gwarantującym Wam zatrudnienie na kolejne lata. Możemy Was zapewnić, że my potrafimy czytać dokumenty przed podpisaniem, znamy prawo pracy i żadnych dokumentów na Waszą szkodę w przeciwieństwie do pseudo odpowiedzialnych związków zawodowych nie podpiszemy.

Z Górniczym Pozdrowieniem
Szczęść Boże
Związek Zawodowy „Jedność”

Dzieje się w JSW !!!

W odniesieniu do ostatnich poblikacji medialnych opisujących oddolne działania pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, mimo iż sami jesteśmy Związkiem Zawodowym, […]

Życzenia Wielkanocne