Przewodniczący Związku – Dębowski Jakub

Członek Zarządu – Janczukowicz Łukasz

Członek Zarządu – Klimczak Przemysław