Przewodniczący Związku – Szołtysik Mateusz

Zastępca Przewodniczącego – Dobrzyń Łukasz

Członek Zarządu – Arent Patryk

Członek Zarządu – Zieliński Martin