Przewodniczący Związku – Przemysław Bury

Członek Zarządu – Michał Pawłowski

Członek Zarządu – Szymon Porębski