Zysk JSW za 2016r.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA za 2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln zł. Wynik samej JSW był jeszcze lepszy, ponieważ w 2016 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 372 mln zł. 

W 2016 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla (o 3,1 procent więcej niż w 2015 roku), w tym 11,6 mln ton węgla koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Sprzedaż ogółem węgla przez JSW  ukształtowała się na poziomie 17,2 mln ton, a więc o 3,6 procent większym niż w 2015 roku (sprzedaż węgla koksowego wzrosła o 0,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 0,1 mln ton).

Przychody ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku poziom 3 551,6 mln zł i były wyższe o 3 proc. niż uzyskane w 2015 roku.W czwartym kwartale średnia cena węgla  koksowego z JSW wzrosła o 82,2 procent w stosunku do trzeciego kwartału. W ciągu całego roku ceny węgla koksowego wzrosły o 5,3 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Wszystkie te powyższe informacje które pochodzą z JSW SA tylko potwierdzają nasze zarzuty wobec Zarządu spółki jak i betonu związkowego, że oszczędności na pracownikach są niepotrzebne i nieuzasadnione, a beton związkowy manipuluje cały czas załogą JSW tylko po to by zachować swoje przywileje i interesy dzięki którym żerują na majątku JSW. 

Informacja dla pracowników KWK Krupiński

W związku ze stwierdzeniem przypadków bezprawnego potrącania składek członkowskich na rzecz betonu związkowego, zwracamy się do pracowników KWK Krupiński, którzy […]

Kondolencje dla naszego kolegi

Zawiadamiamy że pogrzeb odbędzie się w sobotę (25.03.2017) o godzinie 1000  w Kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Ornontowicach