Życzenia Barbórkowe

4 Grudnia – Barbórka, co roku ten dzień szczególnie celebrujemy i dziękujemy za Świętej Barbarze za jej opatrzność dla ciężkiej pracy górniczej.

W tym roku te święto jest szczególnie smutne dla całej braci górniczej, bowiem obchodzone w cieniu kwietniowych tragedii w kopalniach Pniówek i Zofiówka.  

Mimo wszystko przyjmijcie od nas najszczersze życzenia tylu wyjazdów co zjazdów, jak również prosimy o pamięć dla ofiar kwietniowych katastrof gdzie pod ziemią wciąż pozostaje 7 naszych kolegów.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże.

Jedność App

FREE
VIEW