Zofiówka mówi dość !!!

Nasi koledzy z Jedności w Ruchu Zofiówka w dniu dzisiejszym wystosowali stanowcze pismo do Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pana Tomasza Cudny, w którym sprzeciwiają się patologii w alokacji pracowników pomiędzy zakładami JSW.

Opisując w skrócie, zamiary przenoszenia mają polegać na tym, że pracowników z Ruchu Jastrzębie przenosi się na Ruch Zofiówka, ale żeby zrobić miejsce dla nich, to z Ruchu Zofiówka przenosi się pracowników na Ruch Borynia.
Z informacji pozyskanych przez naszych kolegów z Jedności na Zofiówce wynika, że za tymi przeniesieniami stoją liderzy tzw. „reprezentatywnych” organizacji związkowych z Ruchu „Jastrzębie”. Nie ma na to naszej zgody i stanowczo się temu sprzeciwiamy, treść pisma poniżej.

Życzenia Noworoczne