Zmiany w Zarządzie JSW SA

Informujemy że w dniu dzisiejszym Jastrzębska Spółka Węglowa SA  otrzymała rezygnację z dniem 3 marca 2017 roku złożoną przez Pana Józefa Pawlinowa z pełnienia funkcji członka Zarządu JSW, w którym pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.  Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu JSW, z dniem dzisiejszym, pana Tomasza Gawlika, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza nie podała powodu odwołania.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również  uchwałę o oddelegowaniu od dnia 06.03.2017 r. jednak nie dłużej niż do dnia 06.06.2017 r. pana Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW S.A.

Pan Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości.
Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset management S.A. posiadającego pełną licencję KNF.
W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję  Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW.
W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora.  W latach 1999 – 2004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji oraz Działem Finansów Handlowych.
Pan Daniel Ozon od 4 sierpnia 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej JSW.
Pan Daniel Ozon nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW S.A. Nie jest wspólnikiem  w żadnej konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest członkiem  organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Biuletyn Luty 2017

Rozkład odjazdów autobusu w Beskidy