Zawiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich o dyskryminacji w GK JSW SA

W związku z przejawami dyskryminacji i nierównego traktowania a także niezgodnego z prawem działań do jakich dochodzi w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, przy przejmowaniu pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo przez JSW SA ,informujemy że, w dniu 03.10.2017 złożyliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjecie interwencji w tej sprawie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

Treść zawiadomienia poniżej.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW