Zawiadomienie Rzecznika Praw Obywatelskich o dyskryminacji w GK JSW SA

W związku z przejawami dyskryminacji i nierównego traktowania a także niezgodnego z prawem działań do jakich dochodzi w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, przy przejmowaniu pracowników spółki JSW Szkolenie i Górnictwo przez JSW SA ,informujemy że, w dniu 03.10.2017 złożyliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjecie interwencji w tej sprawie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

Treść zawiadomienia poniżej.

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu 23.10.2017 zmarł nasz kolega, członek Związku Zawodowego „Jedność” Adrian Pawłuszek uroczystości pogrzebowe […]

Plan imprez integracyjnych na 2018 rok

Poniżej prezentujemy plan imprez integracyjnych na rok 2018, jest nam niezmiernie miło poinformować że, w 2018 roku decyzją Zarządu Związku […]