Zaproszenie na Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność”!

Drodzy Członkowie naszego Związku Zawodowego „Jedność”!

Mamy niebywałą przyjemność zaprosić Was wszystkich na nasze coroczne zawody wędkarskie, które w tym roku odbędą się 17 czerwca 2023 roku na przepięknym Łowisku Wypoczynkowym w Kiczycach przy ulicy Kormoranów. Zawody są wyjątkowym wydarzeniem, łączącym w sobie pasję do wędkarstwa i zdrową rywalizację, a wszystko to w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.

Zawody rozpoczynamy o godzinie 7:30 i potrwają do godziny 15:30. Będzie to gruntowe łowienie, które dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń i emocji!

Szczegóły zawodów:

  1. Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika, która jest płatna przy zapisie. Osoba towarzysząca, która nie będzie brała udziału w łowieniu, pokrywa również opłatę w wysokości 50 zł.
  2. Dopuszczamy możliwość przebywania na stanowiskach osób trzecich, takich jak trenerzy czy osoby towarzyszące zawodnikom.
  3. Każdy zawodnik ma prawo łowić na dwie wędki, ale wyłącznie metodą gruntową. Łowienie metodą spinningową i spławikową jest wykluczone.
  4. Można stosować drgającą szczytówkę lub inne sygnalizatory, z wyjątkiem spławika.
  5. Zawodnik łowi na wędkę wyposażoną w koszyczek zanętowy, sprężynę lub ciężarek.

Pamiętajcie, zapisy na zawody ruszyły już dzisiaj! Możecie się zarejestrować w każdej z naszych siedzib.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa, zarówno zawodników, jak i osoby towarzyszące. To będzie dzień pełen emocji i zabawy!

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności wędkarskich i zdobycia prestiżowego Pucharu Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność”.

Do zobaczenia nad wodą!

Regulamin zawodów gruntowych 17.06.2023   –  Szychta na rybach.

I. SPRAWY OGÓLNE:

·         Zawody gruntowe trwają w sobotę od godz. 7:30 do godz. 15:30

·         w zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 50,00 zł, płatna przy zapisie od zawodnika i 50 zł osoba towarzysząca która nie łowi.

·         dopuszcza się możliwość przebywania na stanowiskach osób trzecich (np. trener, osoba towarzysząca);

·         osoby towarzyszące zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 50,00 zł,

·         dojazd na łowisko będzie oznakowany stosownymi tablicami.

·         organizator zapewnia dwa gorące posiłki w trakcie trwania zawodów oraz napoje

·         zawodnicy zobowiązani są do posiadania regulaminowej siatki do przechowywania ryb w stanie żywym,

·         zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów oraz po ich zakończeniu zobowiązani są do posprzątania stanowiska wędkarskiego,

·         organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt oraz straty wynikłe w czasie zawodów wędkarskich,

·         w razie stwierdzenia złamania regulaminu, tylko organizatorzy i sędziowie mają prawo do prowadzenia dochodzenia,

·         w razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania. W przypadku burzy każdy zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia stanowiska i znalezienia bezpiecznego miejsca.

II. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Zawody rozegrane zostaną na Łowisku wypoczynkowym w Kiczycach, ul. Kormoranów.

2. Dozwolone jest łowienie na dwie wędki przez zawodnika metodą gruntową z wykluczeniem metody spinningowej i spławikowej.                

3. Dopuszcza się stosowanie drgającej szczytówki lub innych sygnalizatorów z wyjątkiem spławika

4. Zawodnik łowi wędką wyposażoną w koszyczek zanętowy, sprężynę lub ciężarek.

5. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

6. Klasyfikacja i Punktacja: 1 dekagram – 1 punkt.

7. Nęcenie oraz wędkowanie odbywają się z brzegu na wyznaczonym stanowisku.

8. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu mechanicznego do wywożenia zanęt i przynęt wędkarskich oraz zabrania się używania markerów, bojek, kul wodnych itp.  Nęcenie dozwolone jest jedynie za pomocą koszyków zanętowych, ręki i procy.

9. Wędka musi musi posiadać kołowrotek i przelotki.

10. Zawodnik może używać tylko przynęt/zanęt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
11. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik losuje swoje stanowisko, którego nie może zmienić bez zgody sędziego głównego zawodów.

12. Stanowiska powinny być ustawione w równych odległościach od siebie (jeśli łowisko na to pozwala).

13. Stanowiska powinny być tak wybierane by nie utrudniały wędkowania.

14 Osoby towarzyszące mogą pomagać przy podbieraniu dużych ryb ze względu na ich bezpieczeństwo.

15. Złowione ryby każdy zawodnik przechowuje indywidualnie (konkurs na największą rybę).

16. Zawody rozgrywane są zawsze na żywej rybie (po zakończeniu zawodów lub w przypadku większych ryb w ich trakcie) wszystkie ryby muszą być wypuszczone do wody. Ważenie ryb odbywa się na stanowiskach. Do połowu nie zalicza się ryby, która została złowiona po sygnale kończącym turę zawodów,

17. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może zostać nie zaliczona.

18. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada, może ten fakt zgłosić sędziemu ale nie musi.

19. Zawodnik w czasie zawodów łowi i nęci w obrębie swojego stanowiska.

20. Wygrywa ten zawodnik, która otrzyma największą ilość punktów

21. Nagroda specjalna za największą wyłowioną rybę na zawodach.

III. ZANĘTY I PRZYNĘTY:

Dozwolone jest stosowanie zanęt do 3kg suchej i przynęt roślinnych i zwierzęcych dowolnie barwionych i nasyconych substancjami zapachowymi.

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW:

  6:00 6:15 – zbiórka i zgłoszenie zawodników

6:30 – otwarcie zawodów, losowanie (kolejność losowania zgodnie ze zgłoszeniem na zawody),

6:35 – 7:00 dojście do stanowiska i wejście na wylosowane stanowiska wędkarskie,

7:00-7:15 śniadanie, przygotowanie do zawodów,

7:20 – 7:30 – I sygnał nęcenie,

7:30 do 15:30 – zawody (przerwa na obiad o 13:30)

15:30 – 15:50 – ważenie ryb, podliczanie wyników,

16:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych wędkarzy w  oraz nagrody specjalnej za największą rybę.

V. OBOWIĄZUJĄCE SYGNAŁY:

·         – pierwszy sygnał – nęcenie /10 minut przed zawodami/,

·         – drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów,

·         – trzeci sygnał – 10 minut do zakończenia zawodów,

·         – czwarty sygnał – zakończenie zawodów,

·         – podwójny ciągły sygnał – przerwanie zawodów (obiad lub inne okoliczności)

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

·         – I, II, III – puchary, oraz nagrody rzeczowe (wartość wszystkich nagród uzależniona od liczby uczestników)

·         – nagroda, oraz statuetka za największą rybę zawodów.

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA I ODWOŁAWCZA:

·         – zawody prowadzi sędzia główny Przewodniczący Przemysław Bury

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wyjaśnione będą na odprawie przed rozpoczęciem zawodów wędkarskich

VIII: DYSKWALIFIKACJA ZAWODNIKA:

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

·         – zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania lub gruntowania,

·         – nęcenie ryb przed sygnałem „nęcenie”,

·         – używanie wędki lub siatki niezgodnej z przepisami,

·         – nęcenie zanętą ciężką po sygnale „wolno łowić” (po jednej uwadze sędziego),

·         – łowienie na sąsiednim stanowisku (po jednej uwadze sędziego),

·         – używanie echosond podczas trwania zawodów,

·         – używane przynęt pęczkowanych i przyklejanych do haczyka

·         – używania przynęt sztucznych,

·         – przedłożenie ryby objętej okresem ochronnym,

·         – nieprzestrzeganie ustaleń podjętych w czasie odprawy,

·         – niesportowe i nieetyczne zachowanie się do współzawodników lub sędziego (po jednej uwadze sędziego),

·         – za wszelkiego rodzaju oszustwa na zawodach (np. przekazywanie lub odbieranie ryb od innych zawodników)

Zawodnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje zwrotu wpisowego.

Połamania kija i taaaakiej ryby życzą organizatorzy.

Do zobaczenia na łowisku

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW