ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ

W dniu 28.03.2019 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wpisał do 
rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy zawarty w dniu 12.12.2018 roku  ZUZP SRK S.A., który obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 roku. 

Treść ZUZP można pobrać w formie PDF tutaj, oraz poniżej prezentujemy jego treść: