W czerwcu tego roku, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. po wcześniejszym porozumieniu się z tzw. „odpowiedzialnymi” związkami zawodowymi, uchwałą wprowadził bezprawnie zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników JSW S.A. W wprowadzonych zmianach zabrano połowę świadczenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, które wraz z rodzicami korzystały z tzw. „wczasów rodzinnych”, efektem tego było znaczne uszczuplenie rodzinnych budżetów pracowników spółki, korzystających z tej formy wypoczynku. 

Dzięki podjętym działaniom przez Związek Zawodowy „Jedność”, (gdzie w przypadku pierwszej kontroli zaskarżyliśmy decyzję) Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła się z wystąpieniem do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o niestosowanie tych zapisów (pismo poniżej), bowiem zostały wprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów. Tym samym można jasno stwierdzić iż, wprowadzane zmiany (z resztą nie po raz pierwszy) są bezprawne dlatego też, kolejnym naszym krokiem będzie żądanie wyrównania zaniżonych świadczeń pracownikom uprawnionym do tego świadczenia w zakładach gdzie funkcjonują dopłaty do wczasów rodzinnych. 

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja, Zarząd JSW S.A. w dniu 30 listopada przesłał do wszystkich organizacji związkowych projekt regulaminu ZFŚS, który zamierza wprowadzić z dniem 1 styczna 2019, gdzie ponownie najmłodszym dzieciom pracowników JSW SA zbiera połowę dofinansowania przy tzw. „wczasach rodzinnych”, teraz to od Was zależy czy wpłyniecie na tych „odpowiedzialnych” aby odrzucili te zmianę, tym bardziej, że oszczędności jakie chcą poczynić kosztem najmłodszych są znikome i nic nie znaczące.

Czy tak ma wyglądać polityka prorodzinna? 

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW