Wyniki Referendum

Poniżej przedstawiamy wyniki referendum dotyczącego poparcia złożonego projektu ZUZP:

w referendum wzięło udział 52,73 % pracowników uprawnionych do głosowania.

za poparciem projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przedstawionego przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW S.A.

głosowało 98,93 % osób biorących udział w głosowaniu.

– przeciwko głosowało 0,76 % osób biorących udział w głosowaniu, Głosów nieważnych było 0,31 %.

 

Tym samym ponad wszelkimi podziałami, osobistymi poglądami i przynależnością związkową załoga JSW pokazała stanowczy sprzeciw wobec pokrętnej
i niejasnej polityki tworzenia nowego ZUZP.

Wspólnie pokazaliśmy „czerwoną kartkę” reprezentatywnym związkom!

Bezwzględnie żądamy spełnienia woli załogi, rozpoczęcia transparentnych rokowań nad naszym projektem ZUZP prowadzonych w dobrej wierze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum!!!
Wasz los jest w Waszych rękach!

Informacja ws. referendum na KWK Krupińskim

W związku z licznymi zgłoszeniami pracowników delegowanych do pracy na Rejon Suszec, dotyczącymi możliwości zagłosowania w referendum organizowanym przez nas […]

APEL DO REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W JSW

          W związku ze zgłoszonym żądaniem w dniu 23.11.2017 w ramach art. 7 ustawy  z dnia 23 maja […]