Wyniki Referendum

Poniżej przedstawiamy wyniki referendum dotyczącego poparcia złożonego projektu ZUZP:

w referendum wzięło udział 52,73 % pracowników uprawnionych do głosowania.

za poparciem projektu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przedstawionego przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW S.A.

głosowało 98,93 % osób biorących udział w głosowaniu.

– przeciwko głosowało 0,76 % osób biorących udział w głosowaniu, Głosów nieważnych było 0,31 %.

 

Tym samym ponad wszelkimi podziałami, osobistymi poglądami i przynależnością związkową załoga JSW pokazała stanowczy sprzeciw wobec pokrętnej
i niejasnej polityki tworzenia nowego ZUZP.

Wspólnie pokazaliśmy „czerwoną kartkę” reprezentatywnym związkom!

Bezwzględnie żądamy spełnienia woli załogi, rozpoczęcia transparentnych rokowań nad naszym projektem ZUZP prowadzonych w dobrej wierze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum!!!
Wasz los jest w Waszych rękach!

Może Ci się również spodoba