W nawiązaniu do wczorajszej informacji jaką przesłaliśmy naszym członkom w formie SMS prezentujemy szerszą relację z wczorajszych wydarzeń w JSW SA.

W dniu 18.07.2016 w Biurze Zarządu JSW SA odbyła się „otwarta prezentacja wyników audytu JSW”, pod takim przynajmniej tytułem Związki Zawodowe zostały zaproszone do siedziby JSW. Niestety zamiast tego zobaczyliśmy obraz nędzy i rozpaczy zamiast wyników audytu, usłyszeliśmy rzeczy które od dawna są znane opinii publicznej takie jak, że w trakcie prywatyzacji w 2011 z JSW SA do Skarbu Państwa poszło 5 mld zł oraz że w ciągu ośmiu lat na wszelkiego rodzaju doradztwo, obsługę prawną, sponsoring czy reklamę przekazano w sumie 365 mln zł.  Natomiast z nietrafionych inwestycji wymieniono Hotel Różany Gaj, w który zainwestowano blisko 28 mln zł, podczas gdy wartość tego obiektu na dzień dzisiejszy to 24 mln zł/ przypomnijmy tu że zapomniano wspomnieć o Hotelu Diament w Jastrzębiu Zdroju/. Wymieniono też remont siedziby JSW, który kosztował 76 mln zł, wobec planowanych 50 mln zł.  W 2014 r., mimo tego, że JSW miała już kolosalny problem z blisko 5 mld zł zadłużenia, zdecydowała się na zakup kopalni Knurów-Szczygłowice, biorąc ponad 1 mld zł kredytu, w tym też roku zadłużenie wzrosło o 2,7 mld zł, do prawie 8 mld zł

     Na tym można było by zakończyć ten wpis gdyby nie to że czując się  zniesmaczeni sposobem prezentacji wyników audytu, zaczęliśmy bardziej drążyć ten temat, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji, niestety przewodniczący Komisji Audytorskiej stwierdził że raport z audytu jest objęty tajemnicą i nie może go ujawnić,  co spotkało się z ogólnym nie zadowoleniem i pod naszym naciskiem Minister Energii zobowiązał się do jak najszybszego upublicznienia raportu komisji audytorskiej, Pamiętajmy też że pracownicy JSW SA są akcjonariuszami tej spółki a wielu z nich zainwestowało w tę spółkę dorobek swojego życia i teraz mają prawo do rzetelnej, prawdziwej oraz  szczegółowej informacji na temat sytuacji w jakiej znalazła JSW SA . Niestety cała ta prezentacja była ubrana w ramy propagandowo-polityczne zapominając o aspekcie odpowiedzialności za wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, co naszym zdaniem wbrew twierdzeniom komisji audytorskiej powinno pomóc JSW, bo musimy pamiętać że ówczesny zarząd ubezpieczył się na kwotę 1 miliarda zł od swoich decyzji, co w obecnej sytuacji ma duże znaczenie, bo to dzięki ich decyzjom dziś jesteśmy w finansowym dołku.

Następnie przedstawiono nam Plan restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w którym przedstawiano sposoby funkcjonowania poszczególnych zakładów JSW, opierający się na zwiększeniu udziału w produkcji węgla koksującego do 85% jak i również na pozbywaniu się aktywów, które na chwilę obecną przynoszą zyski dla JSW takie jak PEC, SEJ czy Koksownia Wałbrzych, niestety w planach restrukturyzacyjnych nie wspominano o KWK Krupiński, całkowicie pomijając temat tej kopalni i tu po raz kolejny trzeba było używać nacisku aby dowiedzieć się prawdy o przyszłości tej kopalni, padło wiele niejednoznacznych odpowiedzi i jedno co można wywnioskować z tych rozmów to fakt iż los KWK Krupiński został już dawno zakulisowo przesądzony tylko szuka się sposobu jak to przedstawić opinii publicznej, aby zostało to odebrane jako sukces ekipy rządzącej.   

 

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW