Wszystkie ręce na pokład – czy na pewno?

Wprowadzone przez spółkę, wyjątkowe i nadzwyczajne środki w sprawie ograniczenia wpływu pandemii koronawirusa,  wymagają od nas wszystkich ogromnej odpowiedzialności, wytrwałości i determinacji. Po naszej stronie powinna być teraz wspólna i ogromna jedność, abyśmy wszyscy razem sprostali sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. To nie czas na toczenie sporów, teraz wypadało by krzyknąć „WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD” i wszyscy wspólnie bez barw związkowych powinniśmy się zjednoczyć w jednym celu – walce z coraz większą pandemią koronawirusa COVID-19.  Czy tak jednak się stało, otóż NIE !!!!.

Dotarliśmy do 14 stronicowego tajnego pisma pt. Raport Strony Społecznej” który to został zaadresowany i wysłany do  Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina a w konkluzji zwiera informacje, że jest „dokumentem poufnym”, i jak się zapewne domyślacie, jego autorami są liderzy tzw. reprezentatywnych organizacji związkowych, którzy pod pismem się podpisali. 

Jeśli ktoś jeszcze wierzy, że ten raport zawiera propozycje rozwiązań walki z pandemią, troskę o zdrowie i życie pracowników, to jest w wielkim błędzie, cały ten raport jest poświęcony wycieczkom personalnym, i żądaniami pozbawiania pracy szeregu osób, nie tylko z Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ale i innych spółek skarbu państwa.

 W raporcie tym możemy przeczytać, że cytat

To skandaliczne postępowanie wymaga od nas postawienia po raz kolejny żądania, by w końcu wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne wobec Roberta (…), który pełniąc obowiązki prezesa JSW złożył ostatecznie odwołanie od decyzji prokuratury, która oddaliła postępowanie wobec rzekomych nieprawidłowości przy hałdzie Pochwacie…”

Także w  tym ,,donosie” znajdziemy również skargi dotyczące treści zeznań składanych przed sądem do których autorzy pisma nie mogli mieć dostępu, cytat

„ w Sądzie Pracy przeciwko JSW a na korzyść Pana (…) zeznają wyżej wymieniona Przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW (…) oraz Pan Robert (…) 

Ogólnie rzecz biorąc dokument jest poświęcony oczernianiu ludzi, którym nie po drodze jest z liderami reprezentatywnych organizacji związkowych, aczkolwiek znajdziemy też tam wyjaśnienia dotyczące spółki „SG” gdzie wskazują Ministrowi Aktywów Państwowych że cytat

jedynie z tytułu płatnych ogłoszeń mogła powstać jakaś współpraca , która miała normalny i rynkowy charakter

lub kolejny cytat

Współpraca JSW z takim wydawcą jak SG jest prowadzona na warunkach komercyjnych”.

Znającym temat przypominamy że chodzi o kilka umów wirtualnych na rzecz których projektowano przeznaczyć kilkanaście milionów złotych, co ujawniła TVN.

Ciężko jest nam w tej chwili, będąc zaangażowanymi w walkę z pandemią oceniać postępowanie liderów mianujących się „odpowiedzialnymi” , tym bardziej że nawet Przewodniczący Solidarności Piotr Duda w liście do członków solidarności zaapelował że, nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów”  i o powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów” .

My ze swej strony chcemy też Wam przypomnieć, to nie jest czas na własne i osobiste urazy, teraz wszyscy musimy się zmierzyć z nowymi wyzwaniami jakie przed nami postawiło życie. Teraz musimy wszyscy zadbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie tysięcy pracowników JSW i ich rodzin.

Zacznijcie się interesować, czy na zakładach nie brakuje środków ochrony indywidualnej, czy nie brakuje środków dezynfekujących i czy są ogólnodostępne, czy wszystkie zarządzenia są respektowane, czas też najwyższy zadać pytanie czy spółka już się zabezpieczyła w odpowiednią ilość psychologów, którzy na pewno będą potrzebni aby nieść wsparcie pracownikom, i nie chodzi nam tu o firmę „EGO”, tylko o sztab profesjonalnych psychologów.

Szczęść Boże

Czy pomoc JSW dotarła do szpitala w Raciborzu?

We wtorek (17.03.2020) Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła, że w najbliższych dniach poważnie zasili konta finansowe szpitali walczących na Śląsku ze […]

Pismo w sprawie działań ochronnych dla pracowników powierzchni

Informujemy że wystąpiliśmy do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem dotyczącym podjęcia działań ochronnych dla pracowników JSW SA zatrudnionych […]