Wniosek o wypłatę premii dla pracowników JSW SA

W dniu 26.02.2019 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW SA zwróciły się do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA o wypłatę premii jednorazowej w wysokości 3000 zł netto, jednocześnie wnosząc o wypłatę tej premii do dnia 10 marca, w celu uniknięcia sytuacji w której kandydaci na członka Zarządu JSW SA z wyboru załogi będą się licytować obietnicami i grać środkami finansowymi spółki w celu uzyskania swoistych korzyści wyborczych.

Czy świadomie ograniczają prawa pracowników?

W dniu dzisiejszym (19.02.2019) Federacja Związków Zawodowych „Jedność” złożyła pismo w sprawie naprawy bałaganu jaki został wytworzony w najważniejszym dokumencie […]

SKANDAL W JSW

Jak nas poinformował Kandydat na członka Zarządu JSW S.A. z wyboru załogi Marek Sękowski, w zakładach JSW S.A. dochodzi do […]