Wniosek o podwyżki płac i flapsów

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do Zarządu JSW SA o podniesienie kwotowe stawek zasadniczych, podniesienie wartości flapsów z 30 zł na 50 zł oraz o wprowadzenie stały procedur umożliwiających wszystkim pracownikom JSW S.A. detaliczny zakup węgla na własne potrzeby na preferencyjnych warunkach.

Nasze żądania uzasadniamy w następujący sposób:

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w czerwcu w Polsce 2022r. wyniosła 15,6%, jednocześnie zdając sobie sprawę, iż z każdym dniem inflacja się powiększa. Uważamy, że kwotowe podniesienie stawek płac osobistego zaszeregowania  jest w obecnej sytuacji sprawiedliwe społecznie, bowiem panująca inflacja dotyka wszystkich pracowników tak samo. Ponadto kwotowe podniesienie stawek płac nie pogłębi dysproporcji w zarobkach pomiędzy najlepiej a najsłabiej zarabiającymi pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A..

Kwoty posiłków profilaktycznych wypłacanych pracownikom za przepracowane dniówki mają umożliwić pracownikom korzystanie z posiłków w punktach gastronomicznych, bądź pokrycia kosztów przygotowania ich przez pracownika we własnym zakresie. Obecna kwota przy stale rosnących cenach artykułów spożywczych jest niewystarczająca do przygotowania posiłku spełniającego wymogi rozporządzenia. Dlatego też uznaliśmy za właściwe podniesienie wysokości kwoty posiłków profilaktycznych z kwoty 30zł do 50zł za przepracowaną dniówkę. W naszej ocenie podniesienie tej kwoty może również przyczynić się zmniejszenia absencji w pracy.

Obecny kryzys na rynku węglowym wywołany między innymi wojną na Ukrainie oraz nieudolnymi decyzjami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej doprowadził do tego, że znaczna część pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogrzewająca swoje domy węglem pozostaje bez możliwości zakupu węgla przed kolejnym sezonem grzewczym. Jastrzębska Spółka Węglowa oprócz produkcji węgla koksowego będącego głównym produktem prowadzi też wydobycie węgla do celów energetycznych. Uważamy, że zasadnym jest, aby zakup węgla do celów energetycznych w pierwszej kolejności mieli pracownicy JSW S.A. na preferencyjnych warunkach.

Niespełnienie powyższych żądań w terminie 14 dni spowoduje wszczęcie sporu zbiorowego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

treść pisma poniżej:

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW