Wniosek do NIK o kontrolę JSW i Urzędów Górniczych

W obliczu tragedii jakie dotknęły w ostatnim czasie kopalnie Pniówek i Zofiówka, rodzi się wiele pytań i wątpliwości czy do tych zdarzeń musiało dojść. Zdajemy sobie sprawę, że zostało powołanych wiele komisji do zbadania przyczyn tych katastrof, jednak w odczuciu naszym jak i większości śląskiego społeczeństwa panuje ograniczone zaufanie do działań tego typu komisji, wierzymy, że Najwyższa Izba Kontroli jako jedyny organ kontrolny w pełni niezależny od obecnej władzy  jest jedynym, który może właściwie i niezależnie przeprowadzić drobiazgową i wiarygodną kontrolę, dlatego też zwróciliśmy się z wnioskiem do Prezesa NIK o przeprowadzenie kontroli.

Treść pisma poniżej:

Jedność App

FREE
VIEW