Uwagi Jedności do Programu Strategi dla Górnictwa zostały uwzględnione.

W dniu 23.01.2018 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Program Strategi dla Górnictwa do roku 2030, przyjęcie tego programu było poprzedzone szeregiem wcześniejszych konsultacji, w których również brała udział Federacja Związków Zawodowych „Jedność”,  w wyniku naszych postulatów i merytorycznego przygotowania udało się wykreślić z programu pomysł łączenia KWK „Budryk” z KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz KWK „Pniówek” z KWK „Zofiówka-Borynia-Jastrzębie”. Zgłoszone przez nas uwagi zostały zaakceptowane i uwzględnione. W konsultacjach tych Federację Związków Zawodowych „Jedność” reprezentował Marek Sękowski. 

Zgłoszenie żądań do JSW na zasadach sporu zbiorowego

Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 05.01.2018 rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego z Jastrzębską Spółką Węglową SA, poprzez przesłanie żądań dotyczących: […]

Fundusz Stabilizacyjny JSW SA – Fakty nie Mity

Na łamach prasy Spółka chwali się założeniem Funduszu Stabilizacyjnego i ulokowaniu w nim 1,5 mld zł.      Dobrze, tylko […]