Uwagi Jedności do Programu Strategi dla Górnictwa zostały uwzględnione.

23 stycznia 2018 Wyłącz przez Oskar Karwacki

W dniu 23.01.2018 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Program Strategi dla Górnictwa do roku 2030, przyjęcie tego programu było poprzedzone szeregiem wcześniejszych konsultacji, w których również brała udział Federacja Związków Zawodowych “Jedność”,  w wyniku naszych postulatów i merytorycznego przygotowania udało się wykreślić z programu pomysł łączenia KWK “Budryk” z KWK “Knurów-Szczygłowice” oraz KWK “Pniówek” z KWK “Zofiówka-Borynia-Jastrzębie”. Zgłoszone przez nas uwagi zostały zaakceptowane i uwzględnione. W konsultacjach tych Federację Związków Zawodowych “Jedność” reprezentował Marek Sękowski.