Informujemy że w dniu 21.08.2017 otrzymaliśmy w ramach konsultacji społecznych projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do tego programu. Stanowisko Związku Zawodowego „Jedność” przesłaliśmy do ministerstwa w dniu 4 września br., a z treścią naszych uwag można się zapoznać poniżej.