Uwagi Jedności do Programu rozwoju Górnictwa do roku 2030

Informujemy że w dniu 21.08.2017 otrzymaliśmy w ramach konsultacji społecznych projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do tego programu. Stanowisko Związku Zawodowego „Jedność” przesłaliśmy do ministerstwa w dniu 4 września br., a z treścią naszych uwag można się zapoznać poniżej.

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek