Turniej Strzelecki – Informacje dla uczestników

Poniżej przedstawiamy informacje na temat Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność”, który odbędzie się 9 września 2017  na strzelnicy sportowej MKS LOK  w Rybniku-Paruszowiec.

Na miejscu spotykamy się o godzinie 930 , prosimy o punktualne przybycie, ponieważ przed rozpoczęciem Turnieju odbędzie się szkolenie z zasad bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy jak dojechać na miejsce.

W Rybniku dojeżdżamy do Zagrody Leśnika – Rybnik-Paruszowiec, ul. Wielopolska 6

i od tej zagrody wjeżdżamy do lasu

Slajd4

Następnie leśną drogą jedziemy zgodnie z oznaczeniami do strzelnicy

 [strzelnica LOK]

Slajd2

UWAGA

W lesie na Paruszowcu znajdują się dwie strzelnice „Strzelnica Paruszowiec” i „Strzelnica Sportowa MKS LOK”,

my spotykamy się na Strzelnicy Sportowej MKS LOK,

natomiast na parkingu przy „Strzelnicy Paruszowiec” możemy już pozostawić samochody, parkować możemy też  wzdłuż drogi dojazdowej z Strzelnicy Paruszowiec do Strzelnicy Sportowej [ok.100m] (oznaczonej na poniższym zdjęciu kolorem niebieskim),

 nie parkujemy samochodów oraz nie wjeżdżamy na ostatni odcinek dojazdu do strzelnicy

[ok. 50m](oznaczone kolorem czerwonym)

Slajd3

Poniżej poglądowa mapa z google

Slajd5

REGULAMIN TURNIEJU STRZELECKIEGO

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „JEDNOŚĆ

Celem turnieju jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu z broni krótkiej i długiej centralnego zapłonu oraz broni gładko lufowej z przyrządami celowniczymi mechanicznymi do tarcz metalowych na odległość.  Integracja członków Związku Zawodowego „Jedność” oraz ich rodzin połączona z piknikiem integracyjnym.

 Regulamin opracowano na podstawie zasad  PZSS.

  1. Zasady bezpieczeństwa

1.1 Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego  podstawowym obowiązkiem jest przestrzeganie regulaminu strzelnicy oraz wykonywanie wszystkich poleceń wydawanych przez Organizatorów, Instruktorów i Sędziów.

1.2 Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy za wyjątkiem obszaru, zwanego „strefą bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.

1.3 Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki, dotyczy to również amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza „strefą bezpieczeństwa”, na przykład w torbie, w wyznaczonym miejscu w pobliżu strefy.

1.4 Poza „strefami bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej przenoszenia.

1.5 Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku strzeleckim, po odpowiedniej komendzie instruktora/sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.

1.6 Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.

1.7 Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej.

1.8 Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przez zawodników do czasu zakończenia strzelania.

1.9 Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni oraz wyjście przed linię ognia bez komendy instruktora/sędziego.

1.10 Organizatorzy/Instruktorzy zalecają podczas strzelania, używanie okularów ochronnych które zostaną wydane zawodnikom przed rozpoczęciem strzelania.

  1. Sprzęt

2.1 Zawody odbywają się z  broni udostępnionej przez Organizatorów

2.2 Zabronione jest korzystanie z własnej broni

2.3  Turniej Strzelecki odbywa się na pięciu rodzajach broni palnej w tym: pistolet ; Karabin BRS; Karabin KBKAKms; Strzelba gładkolufowa; Breneka.

2.4  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju broni w każdym momencie, do rozpoczęcia turnieju.

2.5 W każdym momencie pobytu na strzelnicy Sędziowie mają prawo przeprowadzić kontrolę broni zawodników.

2.6 Podczas zawodów zawodnik może używać w jednej konkurencji tylko jednego egzemplarza broni.

(nie dotyczy awarii broni)

  1. Tarcze

3.1 Do wszystkich strzelań będą stosowane tarcze  metalowe za wyjątkiem strzelań z Breneki, które odbywać się będzie do rzutek..

  1. Zasady konkursu.

4.1 Każdy zawodnik po za strzałem próbnym oddaje pięć strzałów do wyznaczonego celu z każdego rodzaju broni.

4.2 Każde trafienie w cel oznacza 1 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 25.

4.3 Wygrywa zawodnik który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Miejsca medalowe to miejsca od 1 do 3, natomiast miejsca z wyróżnieniem od 4 do 6.

4.4 Jeśli zawodnicy kwalifikujący się na miejsca od 1 do 6 zdobędą jednakową liczbę punktów organizowana będzie dogrywka w celu wyłonienia zwycięzców zawodów.

  1. Procedura strzelania w poszczególnych konkurencjach jest wyjaśniana zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów lub strzelaniem.

5.1 Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe komendy wydawane przez Sędziego strzelań wydawane w języku polskim

5.2 W konkurencjach po komendzie „ŁADUJ BROŃ” zawodnik ładuje broń lub magazynek i zgłasza gotowość podniesieniem ręki i komunikatem słownym „GOTÓW”. Przeładowanie broni może nastąpić po wydaniu komendy „START”. Po oddaniu strzału próbnego (1 strzał) zawodnik zgłasza gotowość do strzałów konkursowych .

5.3 Ilość strzałów konkursowych do celów została podana powyżej

5.4 Zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami strzelania i dopiero wówczas może przystąpić do konkurencji.

  1. Kary

6.1 Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu, bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych konkurencjach.

  1. Awarie broni i amunicji

7.1 Jakiekolwiek awarie broni i amunicji należy zgłaszać Instruktorom/sędziom. Awarie broni usuwają tylko i wyłącznie instruktorzy/sędziowie, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w danej konkurencji.

Prace nad nowym ZUZP i jak dialog rozumie beton

Dnia 31.07.2017r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dotyczące ZUZP w JSW. W spotkaniu brały udział wszystkie organizacje związkowe. […]

Razem dla wspólnego dobra wszystkich pracowników JSW SA

Informujemy, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Krajowego Zarządu Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładowych […]