Stanowisko Związków Zawodowych “Jedność” w sprawie zmian w regulaminie ZFŚS

27 grudnia 2018 Wyłącz przez Oskar Karwacki

W związku otrzymaniem w dniu 30 listopada 2018 projektu zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Związki Zawodowe “Jedność” działające w JSW SA zgłosiły swoje stanowiska do proponowanych zmian (poniżej przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez Marka Sękowskiego – Przewodniczącego Związku Zawodowego “Jedność”).

Pomimo przesłania odrębnie stanowisk przez Związki Zawodowe “Jedność”, to wszystkie wspólnie zgadzają się w dwóch sprawach, a mianowicie sprzeciwiają się ograniczeniu dofinansowania dla najmłodszych dzieci pracowników oraz wnoszą o likwidację możliwości finansowania ze środków ZFŚS imprez organizowanych przez Związki Zawodowe.