Stanowisko Jedności w sprawie PPK

Od 01.07.2019r. JSW S.A. ma ustawowy obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) który w naszej ocenie stanowi znaczące obciążenie dla pracowników. Jedyną możliwością nie tworzenia PPK jest wprowadzenie przez pracodawcę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) ze składka miń.3.5%, który obejmie miń. 25% załogi . W Pracowniczym Programie Emerytalnym składkę obligatoryjną ponosi tylko pracodawca. Pracownik może, ale nie musi opłacać składkę dodatkową ze swoich prywatnych środków (wynagrodzenia). Innymi słowy, w PPE to pracodawca finansuje dodatkowe środki, które odprowadza na rzecz pracownika. Z kolei w Pracowniczym Planie Kapitałowym składka obligatoryjna będzie obciążać zarówno pracodawcę (1,5 proc.), jak i pracownika (od 0,5 proc. do 2 proc.). Oznacza to, że wynagrodzenie netto osoby, która uczestniczy w standardowym PPE, w zasadzie nie ulega  zmniejszeniu. Z kolei osoba, która będzie objęta PPK, otrzyma na rękę wynagrodzenie pomniejszone co najmniej o przypadającą na nią obligatoryjną składkę.

Dlatego też Związki Zawodowe Jedność żądają wprowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego i wystosowały odpowiednie pismo w tej sprawie do Zarządu JSW SA

Apel do członków Rady Nadzorczej JSW z wyboru załogi

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. mając na uwadze zbliżające się wybory na członka Zarządu JSW SA […]

Czy świadomie ograniczają prawa pracowników?

W dniu dzisiejszym (19.02.2019) Federacja Związków Zawodowych „Jedność” złożyła pismo w sprawie naprawy bałaganu jaki został wytworzony w najważniejszym dokumencie […]