Pogotowie Strajkowe w JSW SiG

Informujemy że w dniu 19.04.2017 w związku z brakiem spełnienia wysuniętych żądań w piśmie z dnia 05.09.2016 do Zarządu JSW […]

Zebranie Delegatów Z.Z. „Jedność”

Informujemy że, w dniu 20.05.2017 tj. sobota o godz. 830 odbędzie się Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „Jedność”. Ze względu na wagę […]