Razem dla wspólnego dobra wszystkich pracowników JSW SA

Informujemy, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Krajowego Zarządu Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Na spotkaniu omówiono obecny stan rokowań nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, w wyniku tych że rozmów utworzono Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW SA w skład której weszli obecni na spotkaniu przedstawiciele Związków Zawodowych. Celem Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA  jest  ochrona praw i interesów wszystkich grup zawodowych w JSW SA podczas rokowań nad nowym ZUZP.  Tym samym Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA pozostaje otwarta na współpracę z pozostałymi organizacjami związkowymi, którym leży na sercu dobro załogi JSW SA tak aby wynegocjowany ZUZP był sprawiedliwy i zabezpieczał interesy wszystkich grup zawodowych w JSW SA. 

Również w dniu dzisiejszym został poinformowany Zarząd JSW SA o utworzeniu ww. Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA. Treść pisma do Zarządu w tej sprawie poniżej

 

Turniej Strzelecki – Informacje dla uczestników

Poniżej przedstawiamy informacje na temat Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność”, który odbędzie się 9 września 2017  na […]

Uwagi Jedności do Programu rozwoju Górnictwa do roku 2030

Informujemy że w dniu 21.08.2017 otrzymaliśmy w ramach konsultacji społecznych projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, z prośbą […]