Od dłuższego czasu załoga JSW S.A. zaniepokojona o swoją przyszłość i coraz częściej pyta co z nowym Układem Zbiorowym Pracy?, Dlatego też aby zabezpieczyć interesy pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA  jako Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA opracowaliśmy własny projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jednolity dla wszystkich zakładów JSW S.A., który w dniu dzisiejszym został złożony do pracodawcy.

Projekt ten określa prawa i obowiązki pracowników naszej Spółki (przede wszystkim prawo do godnego wynagrodzenia). Nie upieramy się, że to ma być ostateczna wersja układu, chcemy nad nim usiąść, rozmawiać, jesteśmy skłonni na pewne ustępstwa, zmiany, ale uważamy, że rozmowy te powinny być transparentne i przejrzyste, a załoga powinna być informowana na bieżąco.

Tym samym uważamy, że to właśnie Wy powinniście decydować o kształcie nowego ZUZP dla JSW SA, i to Wasze zdanie jest dla nas najważniejsze. Dlatego, aby umożliwić każdemu z Was wyrażenie własnej woli zorganizujemy Referendum, w którym będziecie mogli wyrazić swoje zdanie na temat naszego projektu.

Referendum będzie trwało cztery dni,  14-go (we wtorek) na Ruchu „Zofiówka” i Ruchu „Borynia” przed bramą wejściową, w środę 15-go KWK „Budryk” i KWK „Jas- Mos”, w czwartek 16-go KWK „Knurów- Szczygłowice” Ruch „Knurów” i Ruch „Szczygłowice” przed bramą osobową, w piątek 17-go KWK „Pniówek” przed bramą główną. 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM PROJEKTEM KLIKNIJ LINK 

PROJEKT ZUZP