Pomiary temperatur w miejscu pracy na KWK Budryk

2 sierpnia 2018 Wyłącz przez Marek Sękowski

W związku z ostatnimi przypadkami omdleń pracowników związanych z nagłym wzrostem temperatury w dniu 02.08.2018 zostało złożone pismo do dyrekcji KWK Budryk w celu pilnego zwiększenia liczby pomiarowców zatrudnionych na pierwszej zmianie.

Poniżej pismo w tej sprawie