POLSKI ŁAD 2022 – INFORMACJE

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 tzw. Polskiego Ładu poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla zatrudnionych na umowie o pracę.

Brak możliwości odliczenia 7,75 % składki zdrowotnej

Do tej pory pracodawca przy obliczaniu wynagrodzenia pomniejszał podatek dochodowy o część płaconej składki zdrowotnej, dzięki temu podatek odtrącany z wynagrodzenia był mniejszy. Od 2022 roku nie będzie takiej możliwości, co oznacza konieczność zapłacenia większego podatku.

Nowa skala podatkowa

⎯ I próg podatkowy: dochód do wysokości 120.000 zł opodatkowany 17% minus ulga 5.100 zł, ⎯ II próg podatkowy: dochód powyżej 120.000 zł – nadwyżka tej kwoty będzie opodatkowana 32%. Do tej pory kwotą graniczną było 85.528 zł.

Kwota wolna od podatku Została zwiększona z 8.000 zł do 30.000 zł dochodu. Roczne zarobki do tej kwoty są zwolnione z podatku poprzez stosowanie ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa

Jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT-2 (zazwyczaj na początku zatrudnienia) co miesiąc stosowana jest ulga podatkowa w wysokości 43,76 zł (kwota, o którą pomniejszany jest podatek – rocznie 525,12 zł). Od przyszłego roku kwota wzrośnie miesięcznie do 425 zł (rocznie 5.100 zł). Od stycznia ulga będzie przysługiwać wszystkim pracownikom – tym zarabiającym powyżej 120 000 zł także. Do tej pory kwota ulgi malała wraz ze wzrostem dochodu.

Kiedy pracownik ma złożony PIT-2? Gdy:

nie otrzymuje emerytury lub renty,

nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy,

nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium naukowe, staż z Urzędu Pracy).

Ulga dla młodych – bez zmian Pomimo wzrostu dochodu I progu podatkowego do wysokości 120 000 zł, wysokość ulgi dla osób do 26 lat pozostanie na tym samym poziomie: 85 528 zł przychodu.

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Aby zrekompensować stratę wynikającą z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej (pkt 1) wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Pracodawca ma obowiązek zastosować ulgę dla miesięcznego przychodu pracownika z przedziału 5.701 zł do 11.141 zł (rocznie od 68.412 zł do 133.692 zł). Każdy miesiąc traktuje się osobno, a to oznacza, że nawet jeśli nasze wynagrodzenie brutto jest niższe niż 5.701 zł to zdarzają się miesiące z dodatkową wypłatą np. czternastka, nagroda, premia, odprawa lub inne, które spowodują „wskoczenie” do omawianego progu i obowiązkowe naliczenie ulgi. Po zakończeniu roku, gdy okaże się, że suma przychodów jest mniejsza niż 68.412 zł traci się prawo do ulgi za cały rok. Wtedy w rozliczeniu rocznym trzeba zwrócić naliczoną w konkretnych miesiącach ulgę i zapłacić podatek. Kwota dopłaty może wynieść nawet ponad 5.000 zł! Ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku miesięcznych zarobków zwykle mieszczących się w widełkach (stosowanie ulgi wydaje się zasadne), ale na skutek przebywania na zasiłkach, które nie stanowią przychodu dla celów liczenia ulgi, lub w przypadku nieprzepracowania całego roku, przychód roczny będzie niższy od minimalnego progu – następuje utrata prawa do ulgi. Naliczanie ulgi także może okazać się niekorzystne w przypadku przekroczenia górnej granicy przychodów (nawet o 1 zł) np. w sytuacji zatrudnienia u dwóch lub więcej pracodawców – każdy z nich rozpatruje przychody i nalicza ulgę osobno, a skarbówka weryfikuje ją w ujęciu rocznym.

Stosowanie ulgi jest bardzo ryzykowne, dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek na koniec roku, możliwe jest złożenie pracodawcy wniosku o nierozliczanie ulgi. Gdy na koniec roku okaże się, że kwota przychodu mieści się w widełkach przewidzianych dla stosowania ulgi – odzyskamy ją w rozliczeniu z US. Wniosek o nierozliczanie ulgi składa się odrębnie dla każdego roku i obowiązuje tylko w roku, w którym został złożony – wyjątek to grudzień 2021 roku z okresem obowiązywania przez cały 2022 rok. Do przychodów na cele ulgi wlicza się także przychody z działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Ulga nie dotyczy umów zlecenia, emerytur, zasiłków. Należy pamiętać, że nawet po odejściu z pracy, gdy w następnym roku jest wypłacana trzynastka – również podlega uldze, jeśli wyniesie co najmniej 5701 zł.

Kto zyska a kto straci?

Na Polskim Ładzie zyskają osoby zarabiające do 5.700 zł miesięcznie, te bliżej 3.000 zł o ok. 150 zł netto, te zarabiające ok. 5.000 zł zyskają średnio 40 zł netto. Osoby z zarobkami z przedziału 6.000 zł – 11.000 zł nie zyskają nic. Osoby z przychodami powyżej 12.000 zł miesięcznie będą stratne o kilkaset złotych, a im więcej zarobią tym większa wyjdzie strata (nawet kilka tysięcy netto na minusie).

Może Ci się również spodoba