Pogotowie Strajkowe w JSW SiG

Informujemy że w dniu 19.04.2017 w związku z brakiem spełnienia wysuniętych żądań w piśmie z dnia 05.09.2016 do Zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonego referendum strajkowego został powołany Komitet Strajkowy i zostało ogłoszone Pogotowie Strajkowe.

O wszystkich planowanych akcjach protestacyjno-strajkowych będziemy informować na bieżąco.

Treść zawiadomienia w tej sprawie poniżej

Życzenia Świąteczne

Rozkład odjazdów autobusu do Budapesztu