W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Polskich Lini Lotniczych LOT S.A. podziękowania za nasze poparcie dla strajkujących pracowników LOTu [o których możecie przeczytać tutaj ]. Dla przypomnienia informujemy, iż strajk w LOT zakończył się w dniu 1 listopada podpisaniem porozumienia, w którym strony zgodziły się także na przywrócenie do pracy pani Moniki Żelazik oraz „wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem rozpoczętym 18 października(67 osób)” oraz uchylenie nagany nałożonej na Adama Rzeszota. Co niezwykle istotne,(jak wynika z nieoficjalnych informacji) było jedną z ważniejszych przyczyn przedłużania się negocjacji, w porozumieniu pojawiło się „zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową”. Przedstawiciele protestujących oraz spółki zobowiązali się również do „zachowania spokoju społecznego przez okres co najmniej 24 miesięcy pod warunkiem przestrzegania prawa i postanowień zawartego Porozumienia”. Podkreślono przy tym, że porozumienie obejmuje też obustronne zobowiązanie do rozwiązywania wszelkich kwestii spornych dotyczących wzajemnych relacji stron w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Treść podziękowań przedstawiamy poniżej.

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW