Pismo w sprawie premii dla pracowników i emerytów JSW SA

Z uwagi na fakt wejścia w życie i realizacji ustawy o wypłacie rekompensat z tytułu utraconego deputatu węglowego, a co za tym idzie braku podstaw do dalszego utrzymywania rezerw przeznaczonych na przegrane sprawy sądowe z emerytami, Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA wystąpiła z pismem do Zarządu oraz Rady Nadzorczej o wypłatę premii dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz emerytów nieobjetych ww. ustawą. 

Treść pisma poniżej

Plan imprez integracyjnych na 2018 rok

Poniżej prezentujemy plan imprez integracyjnych na rok 2018, jest nam niezmiernie miło poinformować że, w 2018 roku decyzją Zarządu Związku […]

Projekt Układu Zbiorowego Pracy opracowany przez WRZZ JSW SA

Od dłuższego czasu załoga JSW S.A. zaniepokojona o swoją przyszłość i coraz częściej pyta co z nowym Układem Zbiorowym Pracy?, […]