Pismo w sprawie premii dla pracowników i emerytów JSW SA

7 listopada 2017 Off By Jedność

Z uwagi na fakt wejścia w życie i realizacji ustawy o wypłacie rekompensat z tytułu utraconego deputatu węglowego, a co za tym idzie braku podstaw do dalszego utrzymywania rezerw przeznaczonych na przegrane sprawy sądowe z emerytami, Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA wystąpiła z pismem do Zarządu oraz Rady Nadzorczej o wypłatę premii dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz emerytów nieobjetych ww. ustawą. 

Treść pisma poniżej