Informujemy że wystąpiliśmy do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem dotyczącym podjęcia działań ochronnych dla pracowników JSW SA zatrudnionych na stanowiskach powierzchniowych. Natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy o podjętych działaniach.

Treść pisma poniżej