Pismo w sprawie działań ochronnych dla pracowników powierzchni

Informujemy że wystąpiliśmy do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem dotyczącym podjęcia działań ochronnych dla pracowników JSW SA zatrudnionych na stanowiskach powierzchniowych. Natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy o podjętych działaniach.

Treść pisma poniżej

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"