Pismo w obronie Pani Prezes JSW SA Barbary Piontek

Ciągła zmiana na stanowiskach Zarządu zdecydowanie nie sprzyja rozwojowi spółki, a przede wszystkim fatalnie wpływa na jej stabilność, a tym samym zakłóca poczucie bezpieczeństwa nasze i naszych rodzin. Czy naprawdę tak to ma wyglądać??? Czy to jest to, co dzisiaj Skarb Państwa i partia rządząca ma nam do zaoferowania???

Dlatego dzisiaj zwracamy się do osób decyzyjnych, dla których przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej pracowników winna być celem nadrzędnym z pismem, w którym prosimy o nieodwoływanie Pani Profesor Barbary Piontek ze stanowiska Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego pisma.

Jura Krakowsko-Częstochowska z Jednością! (Aktualizacja)

Aktualizacja 14.09.2021 : Program wycieczki na Jurę Krakowsko – Częstochowską w terminie 17-19.09.2021 r. Piątek 17.09.2021 Wyjazd zgodnie z rozkładem […]

SPŁYW KAJAKOWY 10-12.09.2021r

Już od poniedziałku (12.07.2021) rozpoczynamy zapisy na Spływ Kajakowy ze Związkiem Zawodowym „Jedność”, który odbędzie się w dniach 10-12 września. […]