Pismo organizacji związkowych w sprawie wzoru kart na posiłki profilaktyczne

W dniu dzisiejszym zostało przesłane do Zarządu JSW SA, Rady Nadzorczej JSW SA , Ministra Aktywów Państwowych Wicepremiera Jacka Sasina oraz w formie Listu Otwartego do mediów, pismo organizacji związkowych działających w Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie skandalicznego wizerunku karty płatniczej wydawanej pracownikom spółki jako karty na posiłki profilaktyczne.

Podpisane pod pismem organizacje związkowe wyrażają dezaprobatę w stosunku do tego typu działań, odbieramy je jako łamanie ustawy Kodeks Pracy w aspekcie nierównego traktowania jak również art. 1 ust 3 ustawy o związkach zawodowych,  celową dyskryminację pozostałych związków i ich członków jak również dyskryminację pracowników niezrzeszonych w żadnej organizacji związkowej.  Są to działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego!

Umieszczanie logotypu „Solidarności” „ZZG” oraz „Kadry” na karcie płatniczej sugeruje jakoby te związki płaciły za posiłki profilaktyczne co nie jest prawdą, zawiera również sugestie pracodawcy do jakich związków pracownicy mają się zapisać co jest również ewidentnym łamaniem Konstytucji RP gwarantującej wolność zrzeszania się.

Żądamy natychmiastowej zmiany kart płatniczych i wydania pracownikom nowych kart, które nie będą promowały czy reklamowały jakiejkolwiek organizacji związkowej.   

Treść pism poniżej

Pismo Prokuratury w Sprawie JSW S.A.

Prawda w oczy kole, a kłamstwo ma krótkie nogi

Poniżej przedstawiamy dowód dementując kłamstwo opublikowane na stronie JSW S.A. jakoby PIP potwierdzała prawidłowość zwolnienia kogokolwiek z pracy. PIP w […]