Pismo do Zarządu JSW SA w sprawie nagrody Barbórkowej w 2016

6 października 2016 Wyłącz przez Oskar Karwacki

W odniesieniu do wyroków Sądów, które w sprawach naszych członków jednoznacznie podkreślają, że nagroda Barbórkowa jest również pensją w dniu dzisiejszym tj. 06.10.2016r. Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych “Jedność” wniosła do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA pismo, w którym wnosi o wypłacenie w całości nagrody Barbórkowej w 2016 w terminie wymagalności.

Poniżej prezentujemy treść pisma w tej sprawie

cci20161006