PIP potwierdził bezprawność działań JSW SA

Jak wiecie przewodniczący Z.Z. „Jedność” Marek Sękowski został zwolniony dyscyplinarnie z pracy! Czytając wypowiedzenie sami wyciągniecie wnioski, ze jedynym powodem jego zwolnienia była jego kandydatura na stanowisko Członka Zarządu JSW S.A. z wyboru załogi.

Takie właśnie esbeckie metody eliminacji niewygodnych dla siebie pracowników, którzy mają swoje zdanie i mają jaja żeby je na głos powiedzieć przyjął Zarząd Spółki!

Uderzając w jednego – uderzają w nas wszystkich!

Już Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła bezprawność działań pracodawcy!!! Zostało wszczęte postępowanie wykroczeniowe w tym zakresie! Jak widzicie JSW S.A. spółka skarbu Państwa „przyjazna pracownikom” ma gdzieś stanowisko najważniejszego w kraju organu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy!!! 

Oczywiście sprawa już trafiła do Sądu Pracy !!!

Swoją drogą zastanówcie się czego tak bardzo się boją posuwając się aż do takich kroków!!! Klamka zapadła „kij w mrowisku został włożony”. Marek będzie nadal działał w kierunku przywrócenia normalności w tej spółce wykorzystując wszystko to, czego dowiedział się w trakcie kampanii! ….a jest tego sporo…..!

Rocznica tragedii w Kopalni Zofiówka

W dniu dzisiejszym (06.05.2019) na Kopalni Zofiówka odbyły się obchody upamiętniające ubiegłoroczną tragedię w tej kopalni, w wyniku której tragicznie […]

Oszczerstwa wobec Marka Sękowskiego – Decyzja Prokuratury

Pamiętacie sytuację szkalowania Marka Sękowskiego w trakcie kampanii przez „wiernie oddanych rycerzy betonu”. Poniżej przedstawiamy postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia […]