Pierwsze wyroki w sprawie dzielenia Barbórki na raty w JSW

21 lipca 2016 Wyłącz przez Oskar Karwacki

Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 21.07.2016 w Sądzie Pracy w Gliwicach zapadły pierwsze wyroki w sprawie bezprawnego podziału nagrody barbórkowej na raty.

Sąd Pracy w Gliwicach jednoznacznie stwierdził że nagroda Barbórkowa jest rodzajem pensji i nie może być żadnymi porozumieniami dzielona na raty, tym samym członkowie “Jedności”, w których imieniu Związek złożył pozwy do Sądu uzyskają z tego tytułu odsetki za bezprawne podzielenie barbórki, a strona pracodawcy została obciążona wszystkimi kosztami tego postępowania. Wyrok ten tak samo potwierdza słowa Związku Zawodowego “Jedność” że działania Zarządu JSW SA w tej sprawie są bezprawne.

Trzeba też zważyć że powyższe uzasadnienie Sądu Pracy w Gliwicach ma też zastosowanie do przyszłych nagród Barbórkowych, które w świetle tego wyroku tak samo nie mogą być dzielone na raty.

Dziś również  po 6 latach batalii sądowej zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Żorach, dotyczący zniszczenia budynku starej dyrekcji w KWK Budryk w czasie strajku w 2008 roku, i w tej sprawie Związek Zawodowy “Jedność” wyszedł obronną ręką, ponieważ Sąd również stwierdził że działania liderów strajku były legalne, potwierdził także jeszcze raz że strajk ten był legalny i wszystkimi kosztami obciążył Jastrzębską Spółkę Węglową SA.

Wszystkie te sprawy wskazują, że to właśnie “Jedność” ma racje, a Zarząd JSW SA otaczając się uległymi wobec siebie związkowcami łamie prawo i działa na szkodę swoich pracowników, pracowników o których na swojej stronie pisze że są najwyższą wartością Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.