Oszczerstwa wobec Marka Sękowskiego – Decyzja Prokuratury

Pamiętacie sytuację szkalowania Marka Sękowskiego w trakcie kampanii przez „wiernie oddanych rycerzy betonu”. Poniżej przedstawiamy postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania- spokojnie -przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu lecz z oskarżenia prywatnego- o czym oczywiście wiedzieliśmy! Chodziło o zabezpieczenie materiałów dowodowych i stwierdzenie przez organ ścigania, że doszło do popełnieniu czynów zabronionych przez te osoby!- co zostało zaznaczone na czerwono! Prywatny akt oskarżenia wobec tych osób jest już gotowy i w najbliższych dniach zostanie złożony w Sądzie Karnym, a później Cywilnym! Kolejne pozwy również czekają już na pismo z Prokuratury z Jastrzębia. Ze względów oczywistych część pisma została utajniona!

PIP potwierdził bezprawność działań JSW SA

Jak wiecie przewodniczący Z.Z. „Jedność” Marek Sękowski został zwolniony dyscyplinarnie z pracy! Czytając wypowiedzenie sami wyciągniecie wnioski, ze jedynym powodem […]

Biuletyn Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych „Jedność”

Przytoczone poniżej dwa cytaty ze strony internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pozwolą zrozumieć Wam sytuację, w jakiej znaleźli się: były […]