Odrabianie krwiodawstwa

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi, szczególnie teraz w okresie pandemii kiedy to osocze krwi pobrane od osób, które przeszły COVID-19 i wytworzyły przeciwciała przeciwko koronawirusowi, wykazuje bardzo dobre wyniki w leczeniu ciężko chorych na COVID-19 pacjentów. Przypomnieć trzeba, że to właśnie górnicy (tak często oczerniani przez społeczeństwo) stanowią największą rzeszę krwiodawców, którzy jako ozdrowieńcy oddają krew na potrzeby leczenia chorych na Covid-19. Dlatego też wystąpiliśmy z pismem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań mających na celu zmianę ustawy emerytalnej, tak aby górnicy nie byli zmuszani do odrabiania dni w których oddawali krew w tak szczytnym celu.

Jesteśmy głęboko przekonani, że taka zmiana przepisów wniesie o wiele więcej dobrego, niż puste słowa polityków, czy też bułki rozdawane w trakcie kampanii wyborczej.

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek