Odpowiedź związku na Pismo o przejściu ZMPW na JZR

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW