Nowe rozporządzenia obowiązujące od 01.07.2017

W poniższych linkach może zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy w górnictwie

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego