Nie traktujcie pracowników jak swoich wrogów

Informujemy, że w dniu dzisiejszym w odpowiedzi na nadawany w radiowęzłach zakładowych komunikat Sztabu Kryzysowego Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” Marek Sękowski wystosował pismo w którym to wnosi, aby zamiast wprowadzać niepotrzebnie dodatkową panikę i podziały pomiędzy pracownikami wspólnie podjąć się próby wyjaśniania i w miarę możliwości eliminowania zgłaszanych przez pracowników nieprawidłowości!

Treść pisma poniżej.

Author: Federacja