Nie dajcie się zastraszyć – nagrywajcie rozmowy z kierownictwem

      W związku z potwierdzonymi już informacjami o wzywaniu członków Związku Zawodowego „Jedność”, przez Dyrekcje i kierownictwa kopalń ( głównie KWK Pniówek) w celu wymuszenia na tych pracownikach określonych działań, zwracamy się do wszystkich członków związku o nagrywanie tych rozmów, a w przypadku nie posiadania możliwości nagrywania, o podejście do siedziby związku gdzie udostępnimy urządzenie rejestrujące dźwięk i obraz do tych celów. Te wszystkie szykany są efektem strachu JSW S.A. przed działaniami Związku Zawodowego „Jedność” co jeszcze bardziej nas utwierdza w słuszności podejmowanych działań.

     Nie dajcie się zastraszyć, nagrywanie tych rozmów jest w pełni legalne, co potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 496/16), który stwierdził że, nagrywanie przełożonego w celu późniejszej ochrony przed szykanami ze strony pracodawcy i zabezpieczeniu interesów pracownika jest w pełni uzasadnione i dozwolone.

    Wasze nagrania uzupełnią kolekcję nagrań, które już otrzymaliśmy od Waszych kolegów i zostaną dołączone do przygotowanego zawiadomienia o przestępstwie do organów ścigania.

W JEDNOŚCI SIŁA,

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!!

 

Uwagi Jedności do Programu rozwoju Górnictwa do roku 2030

Informujemy że w dniu 21.08.2017 otrzymaliśmy w ramach konsultacji społecznych projekt Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, z prośbą […]

Pismo organizacji związkowych do Zarządu w sprawie Barbórki i pozostałych świadczeń

W dniu dzisiejszym Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. zwróciły się z pismem do Zarządu JSW SA […]