Mobbing w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA

W związku z notorycznymi przypadkami zastraszania, mobbingowania i terroryzowania Pracowników KWK Budryk przez kierownictwo tego zakładu, mającego na celu wymuszenie pracy w nadgodzinach oraz w soboty i niedziele w dniu dzisiejszym zostało przesłane pismo do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o pilną interwencję w tej sprawie.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, którzy również poddawani są próbom zastraszania o zgłaszanie tego faktu w siedzibach Związku Zawodowego „Jedność”. Ponadto informujemy że na chwilę obecną dysponujemy już znaczącym materiałem dowodowym na przypadki zastraszania i stosowania mobbingu wobec Pracowników KWK Budryk, materiały te zostaną przekazane odpowiednim organom, tak aby wobec osób dopuszczających się takich czynów zostały wyciągnięte daleko idące konsekwencje dyscyplinarne i karne. 

Przypominamy że w myśl art. 943 § 2 Kodeksu Pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika(…) 

Poniżej treść pisma w tej sprawie

 

Pismo w sprawie Barbórki i Węgla dla Pracowników JSW SA

Informujemy że w dniu dzisiejszym złożone zostało pismo do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z żądaniem ponownego przeliczenia nagród barbórkowych […]

Rozkład Jazdy Autobusów na narty do Jasna Chopok